متقاضیان افتتاح حساب در کارگزاری آبان می بایست قبل از تعیین وقت در سامانه افتتاح حساب آبان ثبت نام نموده باشند و با همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه به دفاتر کارگزاری آبان مراجعه نمایند. در صورت عدم ثبت نام در سامانه افتتاح حساب، درخواست تعیین نوبت تایید نمی شود.

وقت تعیین شده تنها برای متقاضی می باشد.

با توجه به بیماری همه گیر کرونا و جهت حفظ سلامت کارکنان و مراجعین محترم، از ورود همراهان به دفاتر ممانعت به عمل می آید. در صورتیکه به تنهایی قادر به انجام امور خود نمی باشید (کهولت سن و یا ناتوانایی جسمی) مراجعه با یک همراه امکان پذیر است.

در ثبت مشخصات، خصوصا شماره همراه و پست الکترونیک خود دقت فرمایید. حداکثر ظرف مدت یک روز کاری تاییدیه وقت تعیین شده از طریق پست الکترونیک برای شما ارسال می گردد.